Bėgimo triračių, skirtų vaikų su negalia fizinio aktyvumo vystymui, įsigijimas

Projekto vykdytojas:
VšĮ Centras “Eik“

Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto pradžia

2021-06-01

Projekto pabaiga

2021-12-31

Projekto vertė

9610,00 Eur

Projekto finansavimas: 

  1. Sporto rėmimo fondo lėšos 8649,00 Eur (90 % )
  2. Nuosavos ar kitų šaltinių lėšos 961,00 Eur

Projekto veiklos ir tikslai:

  • Numatoma įsigyti 3 naujus vaikiškus mažiausių dydžių (Nr. -1, Nr. 0 ir Nr. 1) bėgimo triračius.

  • Sieksime įtraukti  į nuolatinius fizinio aktyvumo užsiėmimus mažamečius vaikus su judėjimo negalia.

  • Naudojant bėgimo triratukus padėsime vaikams su negalia saugiai mankštintis, stiprinti raumenų sistemą lavinti liemens kontrolę, pusiausvyros laikymo gebėjimus, judesius, eiseną, bėgimą, orientaciją erdvėje bei judesių koordinaciją.

  • Vystysime neįgaliųjų fizinio aktyvumo ir sporto su bėgimo triračiais plėtrą Vilniuje, sudarant sąlygas į ją įsitraukti mažamečiams vaikams su judėjimo negalia bei jų šeimos nariams.

  • Vykdysime šviečiamąją veiklą apie triračių panaudojimo galimybes bei sudarysime sąlygas išbandyti šias priemones Vilniaus m. mažamečiams neįgaliems vaikams.