Neįgaliųjų socialinė integracija per fizinį aktyvumą bei sveiką gyvenseną

Projekto vykdytojas: VšĮ Centras “Eik“

Projekto rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė

Projekto pradžia

2021-03-01

Projekto pabaiga

2021-12-31

Projekto veiklos ir tikslai:

  • Judėjimo negalią turinčių žmonių bei jų šeimos narių įtraukimas į fizinio aktyvumo veiklas bei integruotus socialinius renginius.

  • Fizinio aktyvumo ir kūno kultūros individualūs užsiėmimai judėjimo negalią turintiems vaikams (iki 10 metų). Ypatingas dėmesys skiriamas individualiai parenkant kūno kultūros bei fizinio aktyvumo programas, sudarytas pagal kiekvieno vaiko neįgalumo pobūdį, fizinį jo poveikį, fizinę raidą. Užsiėmimų tikslas – savarankiško judėjimo įgūdžių ugdymas, lavinant ėjimo / bėgimo įgūdžius judant su triračiais. Tikime atliepti Vilniuje gyvenančių ir neįgalius vaikus auginančių šeimų poreikį socialiai integruotis bei gauti reikiamą pagalbą.

  • Fizinio aktyvumo ir kūno kultūros grupiniai užsiėmimai specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau SUP) vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro sutrikimus, dauno sindromą, elgesio/emocijų, raidos, intelekto sutrikimų. Skatinsime SUP turinčių vaikų ir jaunuolių fizinį aktyvumą per sportinius žaidimus, kūno kultūros pratimus. Jiems organizuosime mankštas, triračių, krepšinio, futbolo ir kitus sporto užsiėmimus ir, lavindami įgūdžius SUP grupei suprantamu būdu, padėsime jiems integruotis į įprastos raidos bendraamžių ratą.

  • Fizinio aktyvumo ir kūno kultūros užsiėmimai su triračiais bei eisenos treniruokliais EIK jaunuoliams bei suaugusiems. Šiomis veiklomis padėsime žmonėms su negalia įgauti pasitikėjimo savimi ir drąsos, propaguosime sveiką gyvenseną, ugdysime poreikį nuolatiniam fiziniam judėjimui, skatinsime jų aktyvų dalyvavimą socialiniame visuomeniniame gyvenime.

  • Profesionalių kineziterapijos, kūno kultūros specialistų konsultacijos šeimoms, kaip padėti neįgaliesiems artimiesiems namuose, lavinant jų savarankiškumo bei saviraiškos įgūdžius. Informacijos, susijusios su užsiėmimų dalyvių fizinio aktyvumo vystymo eiga, emocinėmis bei socialinėmis problemomis, socialinės integracijos galimybėmis, teikimas bendruomenės edukaciniuose užsiėmimuose bei renginiuose. Siekiant mažinti vaikus su negalia auginančių šeimų atskirtį visuomenėje, plečiant integruotos bendrystės galimybes bei stiprinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo poreikį, numatoma organizuoti bendruomenės sportinį-pažintinį renginį „Šeimų žaidynės“.