Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą

Projekto vykdytojas: VšĮ Centras “Eik“

Projekto rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė

Projektas dalinai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.

Projekto veiklos ir tikslai:

  • Fizinio aktyvumo ir sporto užsiėmimų su triračiais bei eisenos treniruokliais neįgaliems vaikams, jaunuoliams bei suaugusiems organizavimas ir pravedimas.

  • Kūno kultūros, fizinio aktyvumo užsiėmimų specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau SUP) turintiems vaikams ir jaunuoliams,  turintiems  autizmo, dauno sindromus, elgesio/emocijų, intelekto sutrikimų, organizavimas ir pravedimas.

  • Kūno kultūros, sportinės veiklos su triračiais organizavimas bei kitų fizinio aktyvumo užsiėmimų organizavimas neįgaliųjų bendruomenei, sudarant sąlygas žmonėms su negalia sportuoti pagal savo fizines galimybes nepatiriant atskirties.

  • Dalyvauti Lietuvos bei tarptautinėse bėgimo su triračiais (RaceRunning) sporto varžybose ir reprezentuoti Vilnių.