Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektas „Negalia taps galia – darom drauge!”

Projekto vykdytojas:
VšĮ Centras “Eik“

Projekto rėmėjas:
Vilniaus miesto savivaldybė

Projekto pradžia

2022-01-01

Projekto pabaiga

2022-12-31

Projekto vertė

53124,00 Eur

Projekto veiklos ir tikslai:

 • Projekto tikslas – teikti neįgaliems vaikams ir suaugusiems socialinės reabilitacijos paslaugas, organizuojant nuolatinio pobūdžio užsiėmimus, padedančius jiems ugdyti fizinius bei socialinius savarankiško gyvenimo įgūdžius,  socialiai integruotis ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

 • Neįgaliųjų dienos užimtumo veikla:
  1. Neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas: aktyvios ir sveikos gyvensenos užsiėmimai. Motorinių, mobilumo  įgūdžių tobulinimas su eisenos treniruokliais ir bėgimo triračiais. Smulkiosios motorikos gebėjimų lavinimas.
  2. Techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlio, triračio, valdymo įgūdžių tobulinimas.
  3. Ligos ir negalios pažinimo ir jos valdymo užsiėmimai: socialinės pedagogės-psichologės konsultacijos.
  4. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas pagal individualius poreikius.
  5. Įsitraukimo į bendruomenės veiklas skatinimas; dalyvavimas integruotuose renginiuose, šventėse.
  6. Ryšio su artima aplinka užmezgimas, kognityvinių (pažintinių) funkcijų lavinimas.
  7. Pažintinių funkcijų formavimas: orientavimosi laike ir aplinkoje, dėmesio valdymo mokymas ar lavinimas, atminties lavinimas ir pan..
  8. Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas  meno (dailės ir muzikos) terapijos užsiėmimuose.

 • Pagalbos neįgaliojo šeimos nariams veikla:
  1. Individuali emocinė ir psichologinė pagalba: socialinės pedagogės-psichologės konsultacijos.
  2. Informacinė pagalba šeimos nariams: socialinės pedagogės-psichologės konsultacijos; seminarai ir mokymai apie neįgaliųjų sveikatinimą, emocijų pažinimą ir jų valdymą; grupiniai (šeimos) meno (dailės ir muzikos) terapijos užsiėmimai.

Atmintinės tėvams apie vaikų emocinę sveikatą

Naudinga informacija, kaip pasirūpinti savo vaiko emocine sveikata, reguliuoti laiką, praleidžiamą prie ekranų ir internetinėje erdvėje, atpažinti psichologinius sutrikimus.