Sportininkų klasifikacija

2023 m. sausio 25 d. IPC (Tarptautinis Paralimpinis Komitetas) patvirtino Frame Running sportininkų klasifikavimo taisyklių pakeitimus, kuriuose atnaujinta sportininkų vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarka bei pažeidimų vertinimo kriterijus.

Visa informacija apie parasportininkų klasifikavimą: 

WPA Classification Rules and Regulation 2023

Pateikiame ištrauką iš WPA Classification Rulesand Regulations (WPA klasifikavimo taisyklės ir nuorodos, psl. 148-152), apibūdinančią pagrindines Frame Running sportininkų klases T71 ir T72.

4.1.7. Frame Running klasifikacinos taisyklės sportininkams, patiriantiems hipertoniją,  atetozę, arataksiją

Naujai nustatytos sporto klasės įvertina sportininko individualią fizinę būklę, biomechaniką, koordinaciją bei jų pakitimus, neigiamai įtakojančius varžybų rezultatus. Jeigu sportininkas neatitinka Frame Running klasifikacijos reikalavimų, jis gali dalyvauti kitų sporto šakų varžybose (varžybose su neįgaliojo vežimėliu, bėgimo, šokinėjimo ar kt.). Jeigu sportininkas atitinka šių sporto šakų klasifikavimo kriterijus, jis turi būti vertinamas su ta apranga ir įranga, su kuriais dalyvaus varžybose. Jeigu sportininkas klasifikacijos įvertinime neturi įrangos su kuria dalyvaus varžybose, klasifikacija laikoma neužbaigta (Classification Not Completed (CNC)).

4.1.7.1. T71 klasė

Sportininkams, kuriems nustatyta T71 klasė, paprastai reikia mechaninių ar elektra varomų mobilumo priemonių. Šios klasės sportininkai:

 • Dėl ribotos liemens ir apatinės kūno dalies kontrolės sunkiai įsibėgėja ir negali bėgti dideliu greičiu bei pasiekti aukštų rezultatų.
 • Patiria apsunkintą žingsnio kontrolę, pėdos pasipriešinimą, apsunkintą kelių lankstymą, sutrumpėjusį žingsnį, ženklią jų asimetriją ir (arba) vienos kojos nejudrumą (t.y. bėgant abi kojos keliamos kartu arba atsispiriama viena koja);
 • Savarankiškai sunkiai arba visai negali persikelti į Frame Runner triratį bei juo manevruoti iki starto linijos.
 • Sunkiai valdo viršutinę kūno dalį (nors tai nėra lemiantis Frame Running sporto klasės nustatymo kriterijus).

4.1.7.1.1. Frame Running T71 klasės nustatymas hipertoniją patiriantiems sportininkams

Hipertoniją patiriantys sportininkai, kuriems nustatoma T71 klasė:

 • Patiria viso kūno pažeidimą, pažeistos keturios ar trys galūnės (kvadriplegija aba triplegija); ir
 • Patiria aukštą spastiškumo lygį, apsunkintą judesių bei liemens valdymą.

Testo kriterijai

Vertinimo balai

Spastinė hipertonija IR

16-32

Motorikos valingas valdymas   IR

0-6

Liemens kontrolė

0-8

 • Spastinė hipertonija. Sportininkams, kuriems nustatyta T71 klasė, spastiškumo balas, kuris nustatomas apatinės kūno dalies ketvirtyje raumenų grupių ir siekia ne mažiau 16. Tikėtina, kad sportininkams apatinių galūnių spastiškumas bus vertinamas po 3 – 4 balus.
 • Kūno apatinės dalies valingas valdymas. Sportininkams, kuriems nustatyta T71 klasė, patiria apsunkintą valingą motorikos valdymą, kuris vertinamas balu, išmatavus ir susumavus abiejų pusių klubų, kelių ir kulkšnų (kairės ir dešinės) balus. Jų vertė yra nuo 0 iki 6.
 • Liemens kontrolė. Sportininkai, kuriems nustatyta T71 klasė, turi apsunkintą liemens kontrolę, kuri vertinama balais nuo 0 iki 8.

4.1.7.1.2. Frame Running T71 klasės nustatymas ataksiją patiriantiems sportininkams

Sportininkams, kuriems nustatyta T71 klasė, būdinga:

 • Nestabilumas ir koordinacijos stoka, įtakojanti Frame Running triračio valdymą ir varžybų rezultatus; IR
 • Negebėjimas savarankiškai stovėti be atramos į judėjimo priemonę (t.y. ataksijos teste nustatyti 4-6 balai); IR
 • Sunkus ėjimas be atramos į judėjimo priemonę (t.y. ataksijos teste nustatyti 6-8 balai); IR
 • Negebėjimas atlikti užduočių, skirtų kulnui, blauzdai (t.y. ataksijos teste nustatyti 4 balai).

Šios klasės sportininkai taip pat gali patirti rankų, viršutinės kūno dalies koordinacijos sutrikimus, negebėti atlikti tam tikrų užduočių, pvz., pataikyti pirštu į nosį ir kt.

Liemens kontrolė

Sportininkai, kuriems nustatyta T71 klasė, patiria apsunkintą liemens kontrolę (tiek statinėje, tiek dinaminėje būsenoje ir vertinama balais nuo 0 iki 8.

4.1.7.1.3        Frame Running T71 klasės nustatymas atetozę patiriantiems sportininkams

Sportininkams, kuriems nustatyta T71 klasė, būdinga:

 • Sunkūs, nevalingi visų galūnių judesiai, apsunkinantys gebėjimą valdyti Frame Running triratį. Starto ir įsibėgėjimo metu jie pasireiškia ir trukdo bėgimui labiau, nei bėgant dideliu greičiu; IR
 • Maksimali balų vertė 3 – 4, matuojant laiko ir amplitudės atžvilgiu; IR
 • Bendras diskinezijos įvertinimo balas siekia nuo 150 iki 200.

Liemens kontrolė

Sportininkai, kuriems nustatyta T71 klasė, patiria apsunkintą liemens kontrolę (tiek statinėje, tiek dinaminėje būsenoje ir vertinama balais nuo 0 iki 8.

4.1.7.1.4        Frame Running T71 klasės nustatymas sportininkams, patiriantiems įvairius kompleksinius sunkius sutrikimus (MICs)

Tai Frame Running sportininkai, kurie patiria kompleksinę, būdingą hypertonijai ir atksijai, negalią.  Šiuo atveju klasė nustatoma, remiantis šiais testais:

 • Hypertonijos ir pasirinktinai ataksijos ar diskinezijos testais; IR
 • Liemens kontrolės testu.

Pažymėtina, kad valingos motorikos kontrolės testas atliekamas tik tiems sportininkams, kurie patiria MIC hypertoniją.

Sportininkams, kuriems nustatyta T71 klasė, ir patiria hypertoniją ir ataksiją yra būdinga:

 • nestabilumas ir koordinacijos stoka, trukdanti valdyti Frame Running triratį; IR
 • nustatytas liemens kontrolės balas 8 armažiau; IR
 • bendras spastiškumo balas 14 ar daugiau; IR
 • sunku vaikščioti be judėjimo priemonės prilaikymo (ataksijos eisenos balai nuo 6 iki 8); IR
 • negali atlikti kulno-blauzdos užduoties (ataksija kulno-blauzdos balas 4).

Sportininkams, kuriems nustatyta T71 klasė, ir patiria hypertoniją ir atetozę, yra būdinga:

 • vidutinio sunkumo ar sunkūs nevalingi galūnių judesiai, neigiamai įtakojantys gebėjimą efektyviai valdyti Frame Running triratį; IR
 • apsunkinti valingi funkciniai gebėjimai varžybų eigoje, starto ir įsibėgėjimo metu trukdantys bėgimui labiau, nei bėgant dideliu greičiu; IR
 • liemens kontrolės balas 8 ar mažiau; IR
 • bendras spastiškumo balas 14 ar daugiau; IR
 • bendras diskinezijos vertinimo balas 100 ar didesnis.

Vertinant diskineziją, daugumos sportininkų vertinimas trukmės atžvilgiu yra 3 balai ir daugiau, vetinant amplitudės atžvilgiu – 2 balai ir daugiau.

4.1.7.2. Klasė T72

T72 klasės sportininkams būdinga:

 • Gali nueiti trumpus atstumus su atrama arba be jos; IR
 • važiuojant Frame Running triračiu gali atlikti abiejų kojų judesius. Kai kurie sportininkai gali naudoti asimetrinį arba vienos kojos bėgimo būdą, tačiau tai netrukdo bėgimui; IR
 • po starto gali keisti bėgimo būdus iš vieno į kitą (pvz., vienos kojos į kintamąjį arba atvirkščiai); IR
 • teisinga pusiausvyros kontrolė; IR
 • greitas įsibėgėjimas, trumpais žingsniais išvystoma didelė varomoji jėga varžybų metu;
 • mažai tikėtinas pėdos pasipriešinimas, nors pats pėdos pasipriešinimas nėra T71 klasės pagrindinis kriterijus.

Priskyrimas T72 klasei

Frame Running sportininkui T72 klasė nustatoma, kai jis neatliepia T71 klasės kriterijų. Priskiriant sporto klasę atsižvelgiama tiek į negalios vertinimo balus, tiek į testų balus. Sportininkas gali turėti vieną ar dvi atitiktis, būdingas T71 klasei, tačiau, jeigu likę negalios sutrikimų vertinimo balai ar testų balai neatitinka T71 klasės kriterijų, sportininkui bus nustatyta T72 klasė.

Sportininkų kvalifikacija (CPISRA, 2013)