Aš jau galiu bėgti Vilniuje – gali ir tu!

Projekto vykdytojas:
Lietuvos triračių sporto asociacija

Projekto rėmėjas:
Vilniaus miesto savivaldybė

Projekto pradžia

2023-06-01

Projekto pabaiga

2023-12-31

Bendra projekto vertė

10063,75 Eur
(iš jų 8051,00 Eur Projekto rėmėjo lėšos, 2012,75 Eur Projekto vykdytojo lėšos)

Projekto veiklos ir tikslai:

  • Fizinis aktyvumas vilniečiams, turintiems individualių poreikių, treniruotės su bėgimo triračiais. Sporto projektas „Aš jau galiu bėgti Vilniuje – gali ir tu!“ skirtas plėsti aktyvių ir sportuojančių Vilniaus miesto gyventojų gretas, į fizinio aktyvumo treniruotes su bėgimo triračiais kviečiant žmones su negalia.

  • Sporto projektas dedikuotas Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui ir skirtas reprezentuoti ir garsinti Vilnių projekto dalyvių, vilniečių ir miesto svečių tarpe.

  • Projekto laikotarpiu bus vykdomos veiklos, didinančios dalyvių ir jų šeimos narių fizinio aktyvumo raštingumą, stiprinančios emocinę, psichinę bei fizinę sveikatą, skatinančios žmonių su negalia socialinę įtrauktį į aktyvų miesto gyvenimą ir sporto renginius.

  • Sporto projekto veikloms vykdyti pasirinktos viešos miesto ir sporto erdvės arti bendruomenės: Vilniaus Vingio parkas, Baltojo tilto sporto aikštynas, Vingio sporto stadionas, Vilniaus lengvosios atletikos sporto maniežas, išnaudojant sukurtą ir atnaujintą miesto infrastruktūrą (dviračių takus, lauko treniruoklių aikšteles, sporto aikštynus).

  • Asmenims, turintiems individualių poreikių ir jų šeimų nariams bus organizuojamos fizinio aktyvumo treniruotės su bėgimo triračiais bei fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos raštingumą didinantys mokymai IT priemonėmis.

  • Bus vykdoma informacijos apie fizinio aktyvumo su bėgimo triračiais galimybes sklaida, fizinio aktyvumo su triračiais Vilniuje plėtra – bandomosios treniruotės.

  • Į aktyvius sporto užsiėmimus bus skatinamas įsitraukti jaunimas iki 24 metų amžiaus, taip pat kviečiami drauge sportuoti skirtingų kartų atstovai: tėvai, seneliai.

  • Bus organizuojami fizinių galimybių testavimo ir ugdymo metodikų mokymai. Iš sporto lektorių, švietėjų ir motyvatorių projekto dalyviai įgis žinių apie fizinių galimybių testavimo būdus, gaus patarimų, kaip ugdyti savo gebėjimus ir siekti užsibrėžtų tikslų fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, sporto psichologijos ir motyvacijos didinimo srityse.