Doc. dr. Sigitos Burvytės seminaras „Darbas su darželio vaikų grupe, kurioje yra SUP vaikai, ir jų tėvais”

2023 m. lapkričio 8-9 d. Lietuvos triračių sporto asociacijos narius kvietėme dalyvauti virtualiame doc. dr. Sigitos Burvytės seminare „Darbas su darželio vaikų grupe, kurioje yra SUP vaikai, ir jų tėvais”.

Pirmoje seminaro dalyje buvo analizuojamas specialistų, mokytojų ir jų padėjėjų vaidmuo, dirbant su darželio vaikų grupe ir atskirai su SUP turinčiais vaikais.

Antroje dalyje lektorė analizavo bendradarbiavimo su šeimomis galimybes ir bendrų pastangų sutelkimą integruojant ypatingus vaikus į grupę. Taip pat buvo kalbama apie reikalingą pagalbą šeimai, kurioje auga SUP vaikas.

Kad seminaras reikalingas ir savalaikis, rodo gausus būrys renginiu susidomėjusių pedagogų bei kitų specialistų, dirbančių su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. 

Lietuvos triračių sporto asociacijos narių atstovų atsiliepimai apie seminarą

„Įdomus seminaras, buvo pateiktos įdomios įžvalgos ir pavyzdžiai! Buvo labai suprantama ir aišku! Labai ačiū už galimybę išklausyti.” (Jūratė Martinonytė)

„Noriu nuoširdžiai padėkoti už puikų seminarą, kurio metu sužinojau daug naudingos informacijos, kurią bandysiu pritaikyti dirbdama su vaikais. Kuo daugiau tokių seminarų. Ačiū ir sėkmės Jums.” (Dovilė Baranovskienė)

„Noriu nuoširdžiai padėkoti už seminarą, buvo labai įdomu ir prasminga. Seminaras man buvo naudingas. Dirbu mokytojo padėjėja, sužinojau naujų dalykų, praplėčiau savo žinias. Daugiau sužinojau apie tinkamas formas bendrauti su tėvais, apie dirgiklius, kurie gali įtakoti SUP vaikų elgesį.” (Laura Mazaliūnienė)