Galių Dėžutė

GALIŲ DĖŽUTĖ – tai vieta, kurioje surinkta visa reikalinga informacija tėvams, auginantiems vaikus su specialiaisiais poreikiais. Čia rasite kelias dešimtis Atmintiniųkur kreiptis ieškant konkrečios pagalbos. Įvairios praktinės Konsultacijos suteiks tėvams / globėjams / įtėviams pirminių žinių apie vaiko sveikatos priežiūrą pagal individualius jo poreikius. 


Informacijos šaltinis: https://galiudezute.lt/