Informacijos prieinamumas žmonėms su negalia. Gestų kalba

Lietuvių gestų kalba mūsų šalyje turi įstatymu patvirtintą statusą. Ji yra gimtoji kalba tiems, kurie negirdi nuo pat gimimo. Lietuviškai parašytas tekstas šiems žmonėms prilygsta užsienio kalbai, kurią suprasti reikia nuolatinių pastangų. Geriausia išeitis, kai tarpusavyje komunikuoja kurtieji ir girdintys – vertimas į gestų kalbą. Tokias paslaugas teikia Lietuvių gestų kalbos vertimo centras.

Kalbant apie informacijos prieinamumą kurtiesiems internete, vertimo į gestų kalbą vis dar stinga, todėl kurtieji negali gauti būtiniausios informacijos ar paslaugų nuotoliniu būdu. Visgi suvokdami, kad visos informacijos pritaikyti neįmanoma, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų atstovai rekomenduoja internetinėse svetainėse į gestų kalbą versti tik svarbiausią ir ilgai nekintančią informaciją.

Detalesnės informacijos apie vertimo į gestų kalbą būtinumą pateikta skaitmeninės informacijos rengimo vadove – „Internetas visiems“.

Informacija rengiama pagal Neįgaliųjų organizacijų rėmimo projekto prioritetinę veiklą – Informacijos prieinamumo žmonėms su negalia skatinimas, kuri finansuojama Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM