Informacijos prieinamumas žmonėms su negalia. Informacija apie lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos užsakymo galimybes

Didėjant neįgaliųjų įtraukimui į visuomenės gyvenimą, pastebime ne tik daugiau aplinkos pritaikymo judėjimo negalią turintiems, akliesiems, bet ir klausos negalią turintiems asmenims. Klausos negalią turinčių asmenų įtrauktį ir informacijos prieinamumą stengiasi pagerinti Lietuvių gestų kalbos vertimo centras. Šio centro vienas iš pagrindinių tikslų yra sudaryti sąlygas visuomenei ir klausos negalią turintiems asmenims bendrauti lietuvių gestų kalba ir lietuvių kalba, plėtoti abipusį informacinės aplinkos prieinamumą.

Esant poreikiui gauti gestų kalbos vertimo paslaugą, tokiu būdu didinti informacijos prieinamumą negalią turintiems asmenims, galima kreiptis į centrą, kuris suteiks nemokamą vertimo paslaugą visoje Lietuvos teritorijoje bei nuotoliniu būdu. Vertimo paslaugą galima pagal numatomą paslaugos vykdymo vietą.

Kontaktinę informaciją, reikalingą užsisakyti vertimą iš/į gestų kalbą bei daugiau informacijos apie vertimo centrą rasite: www.vertimaigestais.lt

Informacija rengiama pagal Neįgaliųjų organizacijų rėmimo projekto prioritetinę veiklą – Informacijos prieinamumo žmonėms su negalia skatinimas, kuri finansuojama Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM