Informacijos prieinamumas žmonėms su negalia. Informacijos prieinamumas žmonėms su intelekto negalia ir/ar raidos sutrikimais

Pagrindinis šios grupės poreikis – lengvai suvokiamu formatu pateikiama tekstinė informacija internetinėje erdvėje, papildoma grafinėmis priemonėmis, iliustracijomis.

Šiai grupei priskiriami:

  • Žmonės turintys susitelkimo, dėmesio koncentravimo sunkumų;
  • Žmonės turintys  įvairaus intensyvumo autizmo spektro sutrikimą, kuris gali nulemti informacijos suvokimą;
  • Intelekto negalią turintys žmonės. (Intelekto trūkumas ar sutrikimas, sąlygoja lėtesnį informacijos suvokimą, nepajėgumą suvokti sudėtingų sąvokų bei konstrukcijų, riboja žmogaus galimybes pritapti visuomenėje ir savarankiškai gyventi (pavyzdžiui, Dauno sindromas, visuomenei geriausiai žinomas vienas iš daugelio intelekto sutrikimo pavyzdžių);
  • Psichikos sveikatos sutrikimai: nerimo, depresijos, psichoziniai ir kiti psichikos sutrikimai. Ilgai užsitęsę šie sutrikimai gali nulemti psichosocialinę negalią;
  • Neurodegeneracinės ligos – tai lėtinės progresuojančios ligos, pažeidžiančios

nervines ląsteles ir sukeliančios atminties, kalbos suvokimo, elgesio, judėjimo pakitimus (Parkinsono liga, šoninė sklerozė, Alzheimerio liga, kt.).

Kliūtys su kuriomis susiduria intelekto negalia ir ar/raidos sutrikimus turintys asmenys internete:

  • Sudėtingas interneto svetainės išdėstymas, įmantrus dizainas apsunkina navigaciją, reikalingos informacijos suradimą ir naudojimą;
  • Sudėtinga tekstinė informacija, ilgos teksto ištraukos be jokių grafinių jį paaiškinančių priemonių, specifiniai terminai, ilgi sudėtiniai sakiniai, kt.;
  • Judantys svetainių elementai, mirgantis fonas ar foninis garso įrašas, kurių negalima išjungti.

 Viena iš tinkamiausių priemonių siekiant didinti informacijos prieinamumą žmonėms su intelekto negalia ir/ ar raidos sutrikimais (ir ne tik) yra lengvai suprantamos kalbos metodas.

Plačiau apie informacijos prieinamumo didinimą  ir su kokiomis kliūtimis susiduria intelekto negalią ir/ ar raidos sutrikimus turintys žmonės, galite rasti prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadove – „Internetas visiems“.

Informacija rengiama pagal Neįgaliųjų organizacijų rėmimo projekto prioritetinę veiklą – Informacijos prieinamumo žmonėms su negalia skatinimas, kuri finansuojama Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM