Informacijos prieinamumas žmonėms su negalia. Informacijos pritaikymas kurtiesiems ir neprigirdintiems 

Skaitmeninės informacijos prieinamumas užtikrinamas tik tuomet, kai informacija pasiekiama visiems naudotojų pojūčiams. Pavyzdžiui: jei informacija pateikiama vaizdu, ji turi būti aprašyta, kad neregiams skirtos ekrano skaitymo programos ją perskaitytų; jei žmogus negirdi, garsinė informacija turi būti pateikiama raštu arba gestų kalba ir pan.).

Kurčiųjų bendruomenė vis dar susiduria su informacijos prieinamumo sunkumais ne tik kasdieniame gyvenime, bet ir internete. Geriausia išeitis – vertimas į gestų kalbą. Lietuvių gestų kalba turi įstatymu patvirtintą statusą ir būtent ji yra gimtoji kalba tiems, kurie negirdi nuo pat gimimo arba ja bendrauja nuolat. Lietuviškai parašytas tekstas šiems žmonėms prilygsta užsienio kalbai, kurią suprasti reikia nuolatinių pastangų. Suvokdami, kad visos informacijos pritaikyti neįmanoma, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų atstovai rekomenduoja internetinėse svetainėse į gestų kalbą versti tik svarbiausią ir ilgai nekintančią informaciją.

Esant poreikiui, komunikuoti su kurčiaisiais gali padėti Lietuvių gestų kalbos vertimo centro teikiamos nemokamos paslaugos. Nemokamas konsultacijas, kaip pritaikyti interneto svetainę klausos negalią turintiems žmonėms, teikia Lietuvos kurčiųjų draugija.

Su kokiomis kliūtimis internetinėje erdvėje susiduria kurtieji ir neprigirdintieji  ir kaip jos galėtų būti įveikiamos, žinių rasite prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadove „Internetas visiems“.

Veikla vykdoma pagal Neįgaliųjų organizacijų rėmimo projekto prioritetinę veiklą – INFORMACIJOS PRIEINAMUMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SKATINIMAS, kuri finansuojama Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM.