Informacijos prieinamumas žmonėms su negalia. LAB – Lietuvos aklųjų biblioteka

Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) yra specialioji valstybinės reikšmės biblioteka, kurios paskirtis – tenkinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, kultūrinius ir informacinius poreikius. Įgyvendindama šį tikslą biblioteka ne tik teikia specialiųjų formatų knygas tikslinėms vartotojų grupėms, bet ir yra didžiausia šio formato leidinių leidėja šalyje. Per metus Lietuvos aklųjų biblioteka išleidžia per 500 leidinių specialiaisiais formatais. Biblioteka taip pat administruoja, pildo ir palaiko virtualią aklųjų biblioteką ELVIS.

Lietuvos aklųjų bibliotekoje ir jos padaliniuose vartotojams ir visuomenei per metus suorganizuojama per 600 informacinių ir kultūrinių renginių, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama visuomenės švietimui ir „kitaip skaitančių“ žmonių informavimo žmonių socialinės įtraukties klausimams.

Ši biblioteka pritaikyta:

  • asmenims, kuriems rega silpsta dėl amžiau ar ligos;
  • silpnaregiams ir neregiams;
  • vaikams, turintiems mokymosi ar raidos sutrikimų;
  • vaikams ir suaugusiems, turintiems skaitymo sutrikimą (disleksiją)
  • asmenims, kurie dėl fizinės negalios ar ligos negali laikyti knygos rankose, perversti lapų, ilgai sėdėti.

Daugiau informacijos: 

Informacija rengiama pagal Neįgaliųjų organizacijų rėmimo projekto prioritetinę veiklą – Informacijos prieinamumo žmonėms su negalia skatinimas, kuri finansuojama Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM