Įtraukiojo ugdymo skatinimo veikla

2023 m. spalio 30 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete vyko seminaras „Įtraukusis fizinis aktyvumas: psichinė ir socialinė gerovė“. Lietuvos triračių sporto asociacijos komanda džiaugiasi, kad į renginį gausiai susirinkę pedagogai be žinojimo apie judėjimo svarbą fizinei bei psichinei sveikatai, apie streso įveikimo būdus (lekt. Audrius Ivanauskas) bei apie įtraukųjį ugdymą mokyklose, jo iššūkius ir priemones tai suvaldyti (lekt. VU dėstytoja Žana Ramanauskienė), taip pat išsinešė žinią ir apie sėkmingą triračių pritaikymą šiose srityse. Keletas mokytojų netgi išdrįso patys išbandyti žmonių su negalia aktyviam laisvalaikiui bei sportui skirtą priemonę.

Savo gerąsias įtraukiojo ugdymo patirtis, sportuojant su įvairaus amžiaus žmonėmis, turinčiais negalią, pedagogų auditorijai pristatė mūsų trenerės Aušra Kriškoviecienė ir Ramunė Motiejūnaitė, kuri savo pranešime pabrėžė dalyvavimo sportinėse veikloje teigiamą poveikį visapusiškai vaikų ir suaugusių žmonių su negalia sveikatai, palankesnei socialinei adaptacijai, sportuojančiųjų saviraiškos, pozityvumo bei savivertės augimui.

Esame dėkingi kolegoms iš VIKO Pedagogikos fakulteto už prasmingą bendradarbiavimą.