Visuotinis asociacijos narių susirinkimas

2024 m. balandžio 26 d.  11 val. planuojamas visuotinis Lietuvos triračių sporto asociacijos narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks Vilniuje, Lietuvos triračių sporto asociacijos patalpose (J.Jasinskio g. 16 (6 aukštas).

Susirinkimo dienotvarkėje numatyta pristatyti tvirtinimui  2023 m. Finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą, 2024 metų veiklos planą.

Prašome iki kovo 25 d. el. paštu info@framerunning-triraciai.lt informuoti apie savo dalyvavimą susirinkime bei nurodyti atvykstančių organizacijos asmenų skaičių. 

Detalią darbotvarkę bei dokumentus susipažinti atsiųsime likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki susirinkimo dienos.