Kviečiamas visuotinis ataskaitinis LTSA narių susirinkimas

Pranešimas dėl šaukiamo lietuvos triračių sporto asociacijos eilinio visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo

Pranešu, kad vadovaujantis Lietuvos triračių sporto asociacijos (toliau – LTSA) įstatų 8.3.p. ir 8.6.p. yra šaukiamas eilinis metinis ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkės projektas

  1. Susirinkimo pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai;
  2. 2020 m. LTSA veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  3. 2020 m. LTSA Finansinių ataskaitų tvirtinimas;
  4. LTSA narių dalyvavimas tarptautinėje RaceRunning stovykloje Danijoje;
  5. Narystės asociacijoje mokestis;
  6. Kiti klausimai, diskusija.

Susirinkimo vieta, data ir laikas: 2021 m. balandžio 12 d. 16:00 val., Nuotoliniu būdu per Zoom programą (prisijungimo nuoroda bus atsiųsta atskiru laišku, likus 24 val. Iki susirinkimo). Įgaliojant kitą asmenį (kai dalyvauja ne įstaigos vadovas) dalyvauti bei balsuoti visuotiniame narių susirinkime įgaliojimą patvirtinančius dokumentus (įgaliojimą) prašome atsiųsti el.paštu info@racerunning.lt likus 5 darbo dienoms iki susirinkimo (iki 2021-04-09).

Darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektai ir ataskaitos yra pridedami prie šio pranešimo. LTSA narys, turintis sprendžiamojo balso teisę ir susipažinęs su darbotvarke bei nutarimo projektu, gali raštu pranešti Asociacijos narių Visuotiniam susirinkimui savo valią “už” ar “prieš” atskirai dėl kiekvieno dienotvarkės klausimo ir nutarimo.

Prašome iki 2021 m. balandžio 7 d. 12:00 val. informuoti elektroniniu paštu info@racerunning.lt arba tel. +370 686 82227 apie dalyvavimą/nedalyvavimą susirinkime.

Neįvykus pirmajam LTSA visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis visuotinis susirinkimas įvyks 2020 m. balandžio 19 d. 10:00 val. Į pakartotinį visuotinį susirinkimą išankstinė registracija nebūtina.