2024-04-17 Vilnius

Kviečiame į mokymus apie įtraukųjį ugdymą

Lietuvos triračių sporto asociacija 2024 m. tęstinio projekto „Į(si)galink su bėgimo triračiu!” veiklose daug dėmesio skirs įtraukiojo fizinio raštingumo skatinimui ir aktyviam vaikų bei jaunimo, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukimui į fizinio ugdymo užsiėmimus kartu su bendraamžiais.

2024 m. balandžio 17 d. organizuojami mokymai, kuriuose savo žiniomis, patirtimis ir praktikomis dalinsimės su priešmokyklinio, pradinio, bendrojo fizinio ugdymo pedagogais, specialiaisiais bei socialiniais pedagogais ir neformaliojo ugdymo specialistais.

Renginys vyks Vilniaus kolegijos didžiojoje sporto salėje (Studentų g. 39, Vilnius; įėjimas iš Geležinio Vilko g.). 

Seminaro dalyviams bus išduodami pažymėjimai. Renginys nemokamas, bet būtina registracija.

Nuoroda registracijai

Renginio organizatorius – Lietuvos triračių sporto asociacija

Renginio partneris – Vilniaus kolegija

Veikla vykdoma pagal projektą „Į(si)galink su bėgimo triračiu!”. Projekto rėmėjas – Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie SADM.