Kviečiame į virtualų seminarą „Darbas su darželio vaikų grupe, kurioje yra SUP vaikai, ir jų tėvais”.

2023 m. lapkričio 8-9 d. 13-15 val. Lietuvos triračių sporto asociacijos narius kviečiame į virtualų seminarą ZOOM platformoje „Darbas su darželio vaikų grupe ir jų tėvais, kurioje yra SUP vaikai”.

Pirmoje dalyje bus analizuojamas specialistų, mokytojų ir jų padėjėjų vaidmuo, dirbant su darželio vaikų grupe ir atskirai su SUP turinčiais vaikais.

Antroje dalyje bus analizuojamas bendradarbiavimas su šeimomis, integruojant ypatingus vaikus į grupę ir pagalba šeimai, kurioje auga SUP vaikas.

Dalyviams bus išduodami akredituoti pažymėjimai.

Registracijos į seminarą nuoroda Lietuvos triračių sporto asociacijos dalyviams: https://forms.gle/6akNRRhndeP1Nb9z5

Prašome registruotis iki spalio 27 d. 

 „Tikriausiai kiekvienam mokytojui, tėčiui, mamai ar švietimo pagalbos specialistui norisi kuo sėkmingiau įveikti iškylančius iššūkius bei kuo greičiau surasti atsakymus į kylančius klausimus organizuojant vaikų ugdymosi procesą kasdieninėse situacijose. Pedagogai dirbantys su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais – svarbiausia švietimo grandis. Būtent šiuo amžiaus tarpsniu aktyviausiai auga žmogaus smegenų tūris, kuris potyriu dėka yra užaktyvinamas. Būtent ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus tarpsnyje aktyviausiai formuojasi žmogus, nes jau pirmaisiais gyvenimo metais pradeda reikštis mažųjų gabumai, talentai, kūrybingumas, lyderio bei kiti asmenybės bruožai.

Su kiekvienais metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pasiekia vis daugiau kitokių vaikų, ypatingų ir specialiais poreikiais, kas verčia pedagogus keistis ir ieškoti naujų prieigos būdų ir formų prie grupėje esančių vaiku, kad sukurti kiekvienas harmoningas ugdymosi sąlygas.

Šiandienos praktikoje pastebima, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai susiduria su įvairiais iššūkiais integruodami ypatingus vaikus į bendrojo ugdymo grupę bei organizuodami visų grupės vaikų visapusišką ugdymosi procesą.

Remiantis Lietuvos ir užsienio mokslininkų šiuolaikinėmis nuostatomis bei mokslinėmis koncepcijomis apie ypatingų ir neurotipinių vaikų raidos ypatumus, bus atskleistas pedagogo vaidmuo bendrojo ugdymo grupėje. Paskaitoje susikursite savąjį žinojimą apie:

– skirtingų gebėjimų vaikų tinkamo ugdymosi proceso organizavimą

– pažinsite vaikų ypatumus

– aptarsime įeiklinančias edukacines erdves grupėje

– pedagogo laikysena bendrojo ugdymo grupėje su vaikais ir jų tėvais

– komandinis darbas su visais vaikų grupės tėvais.“

Doc. dr. Sigita Burvytė