LTSA narių apklausa dėl aktualių teisės aktų pakeitimų

Neįgaliųjų reikalų departamento  prie SADM kvietimu Lietuvos triračių sporto asociacija dalyvavo  aktualių negalią turintiems asmenims teisės aktų pakeitimų svarstyme. Atlikus LTSA narių apklausą, pateikti tokie pasiūlymai:

Dėl NAK (Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė) suteikimo ir naudojimo:

1. NAK turėtų būti išduota ne tik savarankiškai vairuojantiems neįgaliesiems, bet ir tiems, kurie nevairuoja. Tokia kortelė galiotų tik tada, kai vežamas būtent konkretus, ją turintis, neįgalusis asmuo.

2. Norėtume atkreipti dėmesį ir nepritarti pakeitimui ,,Nepalikti galimybės naudotis NAK vežant sunkiai judantį asmenį į gydymo įstaigą ar bet kuriais kitais visuomeniniais tikslais“, nes tai ženkliai apribotų asmenų su negalia judėjimą ir integraciją į visuomenę. Manome, kad tai  labai diskriminuotų pačias sunkiausias negalias turinčius asmenis.

Dėl  Ženklo ,,Neįgalieji” naudojimo:

Pritarti NRT (Neįgaliųjų reikalų taryba) siūlymui suteikti teisę Neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms naudotis ženklu ,,Neįgalusis”. Transporto priemonės vairuotojas privalėtų turėti Neįgaliųjų organizacijos vadovo išrašytą pažymą, kurioje nurodyti organizacijos duomenys ir sutarties, kurios pagrindu teikiama pavežėjimo paslauga, data  ir numeris.