Mobilumo, aktyvaus laisvalaikio ir įtraukties į visuomeninius renginius galimybės panaudojant bėgimo triračius 2022

Projekto vykdytojas:
Lietuvos triračių sporto asociacija

Projekto rėmėjas:
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

Projekto pradžia

2022-01-01

Projekto pabaiga

2022-12-31

Bendra projekto vertė

70888,00 Eur

Viešas projekto ataskaitos pristatymas

Projekto veiklos ir tikslai:

 • Ugdysime neįgaliųjų savarankiškumą, skatinsime jų dalyvavimą fizinio aktyvumo, sporto ir laisvalaikio renginiuose naudodami mobilumo priemonę – bėgimo triratį.
 • Sieksime aktyvios žmonių su negalia įtraukties į socialinį gyvenimą, padėsime suderinti valstybės įstaigų, viešąsias paslaugas teikiančių, su neįgaliaisiais dirbančių specialistų ir pačių neįgaliųjų interesus bei veiksmus.
 • Nuolatinio pobūdžio neįgaliųjų atstovavimo veikla:
  • Ginsime neįgaliųjų teises atstovaudami juos valstybės įstaigų darbo grupėse, posėdžiuose ir pan., teikdami pasiūlymus teisės aktų projektams, dalyvaudami Neįgaliųjų NVO diskusijose bei konferencijose neįgaliųjų teisių klausimais;
  • atstovausime neįgaliuosius Savivaldybių įstaigose, atsakingose už sporto veiklą, ginant ir įgyvendinant jų teisę dalyvauti sporto renginiuose (bėgimuose).
 • Švietėjiška veikla:
  • Vykdysime visuomenines ir viešąsias paslaugas teikiančių specialistų švietimą organizuodami kampanijas bei renginius apie neįgaliųjų mobilumą didinančių priemonių – bėgimo triračių – panaudojimą ir galimybes įtraukti neįgaliuosius į aktyvaus laisvalaikio ir sporto renginius;
  • skatinsime informacijos prienamumo žmonėms su negalia sąlygų gerinimą.
 • Metodinės pagalbos veikla:
  • Teiksime metodinę švietėjišką pagalbą neįgaliesiems teisės aktų reikalavimų taikymo, projektų rašymo bei jų įgyvendinimo, naujos neįgaliųjų sporto šakos Frame Running vystymo klausimais.
 • Tarptautinio bendradarbiavimo veikla:
  • Atstovausime neįgaliuosius tarptautinėse organizacijose, bendradarbiaudami ir dalindamiesi patirtimis bei gerosiomis praktikomis su CPIRSA, Special Olympics ir kitomis organizacijomis, puoselėjančiomis neįgaliųjų sporto šaką Frame Running ir skatinančių viso pasaulio šalių neįgaliųjų bendruomenių integraciją.
 • Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose,stovyklose veikla:
  • Ugdysime neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžius organizuojant mokymus, seminarus, stovyklą.
 • Aktyvaus poilsio, kultūros renginių organizavimo ir dalyvavimo kitųorganizuojamuose renginiuose veikla:
  • Telksime neįgaliuosius, jų šeimas bendroms veikloms;
  • organizuosime aktyvaus poilsio ir kultūros renginius;
  • sudarysime sąlygas jiems sudalyvauti kitų organizatorių renginiuose įvairiuose Lietuvos vietovėse.