Mobilumo, aktyvaus laisvalaikio ir įtraukties į visuomeninius renginius galimybės panaudojant triračius 2021

Projekto vykdytojas: Lietuvos triračių sporto asociacija

Projekto rėmėjas: Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

Projekto įgyvendinimo finansavimas:

49697 Eur (iš jų 45287 Eur – Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM lėšos ir 4410 Eur – kitų finansavimo šaltinių lėšos).

Projekto veiklos ir tikslai:

  • Asociacijos narių bei kitų neįgaliųjų interesų atstovavimas, ginant jų teisę integruotis  į pilnavertį socialinį gyvenimą, dalyvauti  visuomeniniuose fizinio aktyvumo ir mėgėjiško sporto renginiuose.

  • Aktualios švietėjiškos informacijos apie fizinio aktyvumo naudą ir socialinės integracijos galimybes bei metodinės pagalbos teikimas žmonėms su negalia.  Šių žmonių savarankiškumo skatinimas per saviugdos, saviraiškos ir kultūros renginius bei panaudojant mobilumą didinančią priemonę – triratį.

  • Vykdysime tarptautinio bendradarbiavimo veiklas: tęsime Lietuvos neįgaliųjų atstovavimą tarptautinėje organizacijoje CPISRA, atstovaudami asociacijos narius neįgaliuosius, juos vienijančias organizacijas bei sudarydami jiems galimybes dalyvaut tarptautiniuose RaceRunning renginiuose. Planuojame 3 asociacijos narių ir 3 projekto vykdytojų dalyvavimą tarptautiniame RaceRunning renginyje Kopenhagoje (Danijoje).

  • Tęsime bendradarbiavimą su tarptautine organizacija Special Olympics, atstovaudami  vaikų su intelekto sutrikimais bei jų tėvų ir globėjų  poreikius bei interesus.
  • Parengsime metodinę medžiagą apie triračius ir SUP vaikus, sukauptą  tarptautinių susitikimų, seminarų mokymų, kvalifikacijos kėlimo kursų Švedijoje, Lenkijoje bei Danijoje metu, išversime iš anglų į lietuvių kalbą bei dalinsimės socialinėse medijose su Lietuvos neįgaliaisiais, specialistais, juos vienijančiomis organizacijomis bei visuomeninėmis organizacijomis, rengiančiomis fizinio aktyvumo ir aktyvaus poilsio  renginius.

  • Organizuosime kvalifikacijos tobulinimo renginius kartu su fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos specialistais.

  • Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžius ugdysime mokymuose, seminaruose, stovyklose. Organizuosime 6 dienų stovyklą Utenos raj., Sudeikiuose,  kurioje dalyvaus asociacijos narių neįgalieji bei jų šeimų atstovai. Stovyklos metu vyks aktyvūs kasdieniai užsiėmimai su triračiais. Dalyviai tobulins jų valdymo techniką, važiavimo įgūdžius, ugdys ištvermę ir praplės savarankiško judėjimo patirtis. Bus mokoma savarankiškai atlikti raumenų tempimo pratimus, mankštas, kvėpavimo pratimus, savimasažą, vyks mėgėjiškos RaceRunning varžybos.

  • Aktyvaus poilsio ir kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose tokio pobūdžio renginiuose.