Mobilumo, aktyvaus laisvalaikio ir įtraukties į visuomeninius renginius galimybės panaudojant triračius

Projekto vykdytojas: Lietuvos triračių sporto asociacija

Projekto rėmėjas: Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

Projekto veiklos ir tikslai:

  • Konsultacijos, susijusios su neįgaliųjų integracijos su triračiais į aktyvius visuomeninius renginius klausimais, sąlygų ir galimybių derinimas savivaldybėse bei visuomeninius renginius organizuojančiose institucijose, tarptautinėse organizacijose.
  • Švietėjiška veikla, konferencijos, seminarai, mokymai ir kiti renginiai, susiję su neįgaliųjų teisių gynimu.
  • Metodinės pagalbos teikimas bei šviečiamosios informacijos sklaida organizacijose, kurios  naudodamos triračius vykdo  neįgaliųjų integraciją į aktyvų visuomeninį gyvenimą.
  • Dirbančiųjų su triračiais supažindinimas su naujausiomis metodikomis, dalinimasis patirtimis  apie neįgaliųjų integraciją naudojant triračius Europoje ir Lietuvoje .
  • Informacijos apie medicininius tyrimus ir triračių teikiamą naudą neįgaliesiems bei metodinės medžiagos, skirtos vaikų su raidos sutrikimais tėvams, užimtumo specialistams bei pedagogams, rengimas ir pateikimas.
  • Bendradarbiavimas su tarptautinėmis triračių sporto organizacijomis CPISRA bei SPECIAL OLYMPICS, dalyvavimas jų organizuojamuose renginiuose.
  • Kvalifikacijos tobulinimo renginių įvairiose Lietuvos apskrityse organizavimas kartu su fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos specialistais, kineziterapeutais.
  • Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose.
  • Aktyvaus poilsio ir kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose tokio pobūdžio renginiuose.