Negalios etiketas.Intelekto negalia

Visi žmonės su intelekto negalia – skirtingi

Jei kažkada esame susidūrę su žmogumi, turinčiu intelekto negalią, nepamirškime, kad ne visi žmonės su intelekto negalia turės panašių gebėjimų. Intelekto negalios spektras labai platus – nuo žmonių, kurie sunkiai kalba ar kalba sava kalba, iki savarankiškų ir galinčių bendrauti įprastai. Norėdami užmegzti pagarbų kontaktą, skirkime laiko susipažinti.

Kalbėkime aiškiai ir konkrečiai

Daugeliui žmonių su intelekto negalia lengviau bendrauti, kai pašnekovas kalba aiškiai, žiūrėdamas į akis ir vengdamas abstrakčių frazių, perkeltinių prasmių. Pasirinkime paprastus žodžius, stenkimės būti konkretūs.

Nenuvertinkime žmogaus galimybių

Pasitaiko situacijų, kai pamatę žmogų su intelekto negalia, ieškome kito asmens, su kuriuo galėtume bendrauti. Daugybė intelekto negalią turinčių žmonių gali puikiai kalbėti ir sklandžiai susikalbėti. Nenuvertinkime žmogaus su intelekto negalia, bendraukime tiesiogiai.

Atsipalaiduokime. Matykime žmogų – ne jo negalią.