Negalios etiketas.Klausos negalia

Kurtieji nėra nebyliai. Jie kalba gestų kalba

Seniau negirdinčius žmones buvo įprasta vadinti „kurčnebyliais“, tačiau tai žeidžiantis ir klaidinantis terminas. Žmonės su klausos negalia nėra nebyliai – jie kalba gestų kalba, kuri Lietuvoje turi valstybinės kalbos statusą.

Klausos negalią turintys žmonės – skirtingi

Didžioji dauguma klausos negalią turinčių žmonių yra neprigirdintys. Jei sutikote sunkiai girdintį žmogų, kalbėkime aiškiai, lėtai, žiūrėdami į akis. Visiškai negirdintys žmonės dažniausiai naudoja gestų kalbą arba rašo lietuviškai.

Bendraukime su kurčiuoju – ne su vertėju

Bendraujant su kurčiaisiais ypač svarbų vaidmenį atlieka gestų kalbos vertėjai. Visgi, jų buvimas kartais trikdo girdinčiuosius, nes neaišku, su kuo megzti akių kontaktą. Verčiant gestų kalbos vertėjams, prisiminkime – svarbiausias pokalbyje yra kurčiasis. 

Jei vertėjo nėra, žodžius užrašykime

Nesprukime iš situacijos supratę, kad žmogus negirdi ir nekalba mums įprasta kalba. Pokalbis gali vykti rašant žodžius ant lapo ar telefono ekrane.

Atsipalaiduokime. Matykime žmogų – ne jo negalią.