Nuotolinis seminaras „Žmonių su negalia savišvietos ir dalyvavimo švietimo sistemoje galimybės, numatytos JT Žmonių su negalia teisių konvencijoje, bei praktinės galimybės Lietuvoje“

Savišvieta ir dalyvavimas švietimo sistemoje apima mokymosi visą gyvenimą procesą. Mokymasis paprastai skirstomas į tris tipus: formalųjį švietimą, neformalųjį švietimą ir savišvietą. Seminare lektorė, Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos pirmininkė Kristina Dūdonytė supažindins su kiekvienu iš jų. Taip pat pasigilinsime į įtraukųjį ugdymą ir suaugusiųjų asmenų su negalia mokymąsi. Trumpai bus ir pristatytos Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos po susitikimų 24 savivaldybėse atlikto tyrimo išvados bei rekomendacijos.

Prisijungimo prie nuotolinio (Zoom) seminaro nuoroda:

Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/88917683439

Meeting ID: 889 1768 3439

 

Jei kiltų klausimų, prašome susisiekti tel.  8 686 65229 arba el. paštu info@framerunning-triraciai.lt

Renginio organizatorius – Lietuvos triračių sporto asociacija

Informacija teikiama pagal projekto Mobilumo, aktyvaus laisvalaikio ir įtraukties į visuomeninius renginius galimybės panaudojant triračius veiklas. Projekto rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM