Pranešimas dėl šaukiamo Lietuvos triračių sporto asociacijos  eilinio visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos triračių sporto asociacijos (toliau – LTSA) įstatų 8.3. ir 8.6. punktais yra šaukiamas eilinis metinis ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks 2022 m. balandžio  9 d. 10:00 val. nuotoliniu būdu (per Zoom programą).

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

1.      Susirinkimo pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai;

2.      2021 m. LTSA Veiklos ataskaitos tvirtinimas;

3.      2021 m. LTSA Finansinių ataskaitų tvirtinimas;

4.      LTSA Valdybos perrinkimas naujai 2 metų kadencijai;

5.      LTSA veiklos ir renginių planas 2022;

6.      Kiti klausimai ir diskusijos.

Prašome asociacijos narius iki 2022 m. balandžio 8 d. 12:00 val.  informuoti elektroniniu paštu info@framerunning-triraciai.lt  arba tel.+370 686 82227apie dalyvavimą/nedalyvavimą susirinkime. Neįvykus pirmajam LTSA visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis visuotinis susirinkimas įvyks 2022 m. balandžio 30 d. 10:00 val. Į pakartotinį visuotinį susirinkimą išankstinė registracija nebūtina.

 Visa papildoma ir detali informacija (prisijungimo nuoroda, ataskaitos, sprendimų projektai ir pan.) asociacijos nariams bus pateikta el. paštu asmeniškai. Dėl iškilusių klausimų prašome kreiptis info@framerunning-triraciai.lt  arba tel. +370 686 82227  (Aušra Kriškoviecienė).