PRANEŠIMAS „Dėl šaukiamo neeilinio visuotino narių susirinkimo”

PRANEŠIMAS „Dėl šaukiamo neeilinio visuotino narių susirinkimo”

Susirinkimo ir balsavimo raštu organizatorius: Lietuvos triračių sporto asociacija, 304742030, Granito g. 3-202, Vilnius;

Susirinkimo ir balsavimo raštu biuletenių protokolo sudarymo vieta:  Lietuvos triračių sporto asociacija, 304742030, Granito g. 3-202, Vilnius;

Susirinkimo ir balsavimo raštu biuletenių skaičiavimo ir protokolo sudarymo data: 2022-09-22, 12:00 val.

Atsižvelgiant į kintančias Asociacijų įstatymo nuostatas, Registrų centro teikiamas paslaugas (pranešimų viešinimo elektroninio leidinio paslauga) ir į pasikeitusius Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo konkursų nuostatų reikalavimus, šaukiame neeilinį visuotiną narių susirinkimą ir balsavimą raštu „Dėl asociacijos įstatų keitimo ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimo”.

Pranešimas nariams pateiktas ir jų nurodytu elektroniu paštu, kur yra pridedama:

1. Balsavimo raštu biuletenis (užpildytą ir pasirašytą balsavimo biuletenį (skenuotą arba nufotografuotą failą) prašome grąžinti el. paštu info@framerunning-triraciai.lt iki 2022-09-21, 24:00 val.);

2. Sena (galiojanti) Asociacijos Įstatų versija;

3. Keičiama (nauja) Asociacijos Įstatų versija.

Įstatų keitimo ir tvirtinimo bei pateikimo Registrų centrui procedūra – notarine tvarka (tikrina ir tvirtina notaras).

Jeigu turite papildomų klausimų, prašome skambinti tel. +370 686 54738 (Vida Adomaitienė – valdybos pirmininkė).