Pranešimas dėl visuotinio LTSA narių susirinkimo

Pranešame, kad 2020 m. balandžio 17 d. 12:00 val.  yra šaukiamas eilinis metinis ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta: Granito g. 3-202, Vilnius (UAB „Vildoma“ patalpose).

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

 1. Susirinkimo pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai;
 2. Svečių ir LTSA narių pasisakymai;
 3. 2019 m. LTSA veiklos ataskaitos tvirtinimas;
 4. 2019 m. LTSA Finansinių ataskaitų tvirtinimas;
 5. 2019 m. LTSA Finansinių ataskaitų auditas;
 6. 2020 m. LTSA veiklos plano tvirtinimas;
 7. LTSA narių sąrašo tvirtinimas;
 8. Stojamosios įmokos ir tikrojo nario mokesčio tvirtinimas;
 9. LTSA narių dalyvavimas LTSA Lietuvos ir tarptautiniuose fizinio aktyvumo ir sporto renginiuose su Racerunners;
 10. LTSA Valdybos rinkimai ir tvirtinimas;
 11. Kiti klausimai, diskusija.

Įgaliojant kitą asmenį dalyvauti bei balsuoti visuotiniame narių susirinkime įgaliojimą patvirtinančius dokumentus prašome atsiųsti el.paštu info@racerunning.lt likus 5 darbo dienoms iki susirinkimo.

Darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektai ir ataskaitos nariams susipažinti išsiųstos el. paštu.

LTSA narys, turintis sprendžiamojo balso teisę ir susipažinęs su darbotvarke bei nutarimo projektu, gali raštu pranešti Asociacijos narių Visuotiniam susirinkimui savo valią “už” ar “prieš” atskirai dėl kiekvieno dienotvarkės klausimo ir nutarimo.

Prašome iki 2020 m. balandžio 14 d. informuoti elektroniniu paštu info@racerunning.lt arba tel. +370 686 82227 apie dalyvavimą/nedalyvavimą pirmajame susirinkime. Neįvykus pirmajam LTSA visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis visuotinis susirinkimas įvyks 2020 m. balandžio 24 d.Į pakartotinį visuotinį susirinkimą išankstinė registracija nebūtina.