Reabilitacija ir savipagalba persirgus COVID-19

Rekomendacijos persirgusiems COVID-19(pdf)

Informacinis leidinys, skirtas suaugusiems asmenims, sirgusiems COVID-19 bei dėl blogos savijautos gydytiems ligoninėje. Parengė ir adaptavo LSMUL KK Reabilitacijos klinika.

Parengta pagal World Health Organization Regional Office for Europe. Support for Rehabilitation: Self-Management after COVID-19, Related Illness, 2020.