Renginys „Būtini negalios politikos sprendimai: ataskaitos apie žmonių su negalia padėtį Lietuvoje pristatymas“

2024 m. vasario 14 d. Seimo Konstitucijos salėje buvo pristatyta Lietuvos negalios organizacijų forumo (LNF) parengta šešėlinė JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaita, kurioje apžvelgta negalios teisių padėtis iš žmonių su negalia perspektyvos. Pasak rengėjų, ši periodiškai ruošiama ataskaita tampa svarbia galimybe stebėti žmonių su negalia teisių padėties pokyčius Lietuvoje ir identifikuoti prioritetines sritis, kurioms būtini politiniai sprendimai. 

Renginyje kartu su kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais dalyvavo Lietuvos triračių sporto asociacijos prezidentė Aušra Kriškoviecienė ir komunikacijos specialistė Jūratė Stongvilienė.

Renginyje „Būtini negalios politikos sprendimai: ataskaitos apie žmonių su negalia padėtį Lietuvoje pristatymas“ aptartos tokios pagrindinės temos:

  • Įtraukus švietimas;
  • Žmonių su negalia saugumo užtikrinimas ekstremalių situacijų metu;
  • Užimtumas;
  • Moterų su negalia padėtis;
  • Paslaugų bendruomenėje plėtra;
  • Veiksnumo reformos įgyvendinimas.

Po ataskaitos pristatymo vykusioje diskusijoje viena iš renginio organizatorių,  Seimo narė Monika Ošmianskienė, kartu su savo kolegomis ieškojo atsakymų, kokių veiksmų negalios politikoje reiktų imtis, kad būtų geriau užtikrinamos Lietuvos žmonių su negalia teisės.

Renginio įrašas