Savarankiško gyvenimo diena 2023

Gegužės 5 d. minint Europos savarankiško gyvenimo dieną dalyvavome asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ ir Lietuvos asmeninių asistentų asociacijos nuotoliniu būdu organizuotoje konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie žmonių su negalia gyvenimą, priemones šių žmonių savarankiškumui dididinti, taip pat dalijamasi asmeninėmis patirtimis.

Konferencijoje dalyvavo:
• Profesorius Jonas Ruškus, kuris pristatė, kas yra savarankiškas gyvenimas, vadovaujantis Jungtinių Tautų Žmonių su negalia teisių konvencija;
• Kauno „Arkos“ bendruomenės atstovai, kurie papasakojo apie pagalbą priimant spendimus asmenims su intelekto negalia;
• Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Veiklos kokybės skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Kšivickienė pateikė informaciją apie negalios nustatymo procesą šiandien;
• Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėja Vaida Kamandulienė pristatė Užimtumo tarnybos paslaugas asmenims su negalia;
• Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimo skyriaus specialistė analitikė Rasa Sadeckaitė Kryževičienė papasakojo apie techninės pagalbos priemonių žmonėms su negalia išdavimo pokyčius nuo 2023-07-01;
• Asmeninių asistentų asociacijos ir asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ prezidentas Žilvinas Mišeikis paruošė pranešimą „Kas yra ME/CFS?“.

#Europossavarankiškogyvenimodiena2023