Informacijos prieinamumas žmonėms su negalia. Skaitmeninės informacijos prieinamumas: svarba ir poreikis negalią turintiems žmonėms

Šiuolaikinė visuomenė yra skaitmeninė, todėl  mūsų kasdienybė neįsivaizduojama be informacinių komunikacinių technologijų, kurios kasdien keičiasi ir jų naudojimas vis auga.

Tiesa, žmonių galimybės internete skiriasi priklausomai nuo negalios, amžiaus ar išsilavinimo nulemtų ribojimų. Jei valstybėje visi vertinami kaip lygiateisiai piliečiai, privaloma užtikrinti, kad internete pateikiama informacija ir paslaugos būtų kuriamos, atsižvelgiant į skirtingus visų gyventojų poreikius ir užtikrinant skaitmeninės informacijos pasiekiamumą visiems visuomenės nariams.

Kaip tinkamai tinkamai parengti interneto svetaines, įrankius bei suprojektuoti technologijas, kad jais galėtų naudotis visi žmonės, taip pat ir turintys negalią, kad lengvai, be specialistų pagalbos  galėtų suprasti pateikiamą informaciją: naršyti, naviguoti ir kitaip sąveikauti interneto svetainėje ar mobiliojoje programoje, kalbama leidinyje „Internetas visiems: prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadovas“ .

Prieiga prie informacijos ir komunikacijos technologijų, įskaitant internetą, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje (angl. Committee on the Rightsof Persons with Disabilities) apibrėžiama kaip pagrindinė žmogaus teisė. Tai ypač aktualu dabartiniame kontekste, kuomet informacijos sklaida ir panaudojimas internete tampa būtinybe daugelyje visuomenės ir valstybės veikimo sričių.

ES Direktyvoje prieinamumo reikalavimai telpa į vieną sakinį: „Valstybės narės užtikrina, kad viešojo sektoriaus institucijos imtųsi būtinų priemonių, jog jų interneto svetainės ir mobiliosios programos būtų lengviau prieinamos, užtikrindamos, kad šios svetainės ir programos būtų suvokiamos, galimos naudoti, suprantamos ir tvarios.“

Veikla vykdoma pagal Neįgaliųjų organizacijų rėmimo projekto prioritetinę veiklą – INFORMACIJOS PRIEINAMUMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SKATINIMAS, kuri finansuojama Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM.