Skirtingi – Unikalūs – Lygūs

Čia rasite informacijos apie įtraukųjį ugdymą, mūsų visuomenės švietimą  tolerancijos ir nediskriminavimo kultūros klausimais; specialistų rekomendacijų ir kitokių pagalbos priemonių, padedančių plėsti individualiųjų poreikių moksleivių įtrauktį švietimo procese ir auginančių bendruomenėse pagarbumą bei pozityvumą visiems žmonėms, nesureikšminant jų negalios ar kitokio išskirtinumo.

Pažink negalią

Mobili programėlė ASS turinčių vaikų socialinių įgūdžių lavinimui

E-priemonė Tomas ir Ula: socialinės istorijos skirta autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų socialinių gebėjimų ugdymui. Priemonę sudaro 6 socialinės istorijos, kurių turinys susijęs su vaiko diena, kuri prasideda mokykloje ir baigiasi vakaro rutina.

Socialinės istorijos skatina pageidaujamą vaiko elgesio formavimąsi konkrečiose gyvenimiškose veiklose ir situacijose. Priemonę galima naudoti tiek prevenciškai, tiek padedant konkrečiam vaikui įveikti iškylančius sunkumus.

Socialinės istorijos pateiktos trimis sudėtingumo lygmenimis. I lygmenyje pateikiami paveikslėliai susieti su raktiniais žodžiais, II lygmenyje paveikslėliai siejami su trumpais sakiniais, III lygmenyje sakinių daugėja ir jie tampa sudėtingesni. Žodžiai ir sakiniai yra įgarsinti. Kiekvieno lygio pabaigoje kaip apdovanojimas pateikiamas žaidimas – dėlionė. Nors priemonė buvo kurta specialiai autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymui, tačiau rekomenduojama ją naudoti ir dirbant su visais ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, siekiant sėkmingo ir  sklandaus pasirengimo mokyklai. Ugdytojai ir tėvai gali kūrybiškai taikyti priemonę, atsižvelgiant į vaiko gebėjimus ir konkrečius mokymosi tikslus.

Daugiau informacijos

Sutrikusios raidos vaikų fizinio ugdymo programa JAUNASIS ATLETAS

JAV mokslininkų komanda sukūrė fizinio ugdymo programą ,,Jaunasis atletas” (2006). Ši programa skirta ugdyti 2-7 m. sutrikusios raidos vaikus. Jaunojo atleto užduočių knyga buvo kuriama siekiant kelių tikslų. Pirmiausia, kad šioje knygoje pristatomos užduotys padėtų vaikams, turintiems raidos sutrikimų, tobulėti fiziškai, lavinti jų pažintinius gebėjimus, socialinius įgūdžius. Taip pat, kad programa padėtų supažindinti aplinkinius su įvairiais kitais intelekto negalią turinčių vaikų gebėjimais. Ši programa pateikiama kaip pagalba šeimoms, siekiančioms dalyvauti  Specialiojoje olimpiadoje, ir kaip priemonė, skatinanti šeimų tarpusavio bendradarbiavimą. Be to, raidos sutrikimų turintys vaikai tobulės gerindami savo įgūdžius, didindami pasitikėjimą savimi ir pasiruošimą varžytis su bendramžiais bei parodyti savo stipriąsias puses esant vyresniame amžiuje.

 

„Jaunųjų atletų“ mokymo programa apima užsiėmimus ir žaidimus vaikams septyniose skirtingose motorinėse srityse: pamatinių gebėjimų, tokių kaip vizualinio stebėjimo ir motorinės imitacijos, taip pat ėjimo/šokinėjimo, pusiausvyros/šokinėjimo, sulaikymo/sugavimo, metimo, smogimo ir spyrimo. Šie įgūdžiai atspindi 3 motorinių gebėjimų vystymosi posritis: stacionarūs, varomieji ir objekto manipuliavimo įgūdžiai. Stacionarūs įgūdžiai, reikalaujantys liemens valdymo ir pusiausvyros palaikymo, yra sėdėjimas, klūpojimas ir stovėjimas ant vienos kojos. Varomieji įgūdžiai apima motorinį judėjimą įvairiais būdai, t. y.: ėjimas, bėgimas, strikinėjimas ir šokinėjimas. Objekto manipuliavimo įgūdžiai yra susiję su rankų ir kojų panaudojimų manipuliuojant objektą ir apima tokius įgūdžius kaip kamuolio ridenimas, kamuolio pagavimas, kamuolio išmetimas ir kamuolio spyrimas.

Vaikai turi daug galimybių panaudoti visus šiuos įgūdžius per motorinius užsiėmimus jaunų sportininkų mokymo programoje, kuri yra suskirstyta į 7 motorinių įgūdžių dalis: 1. Pamatinių įgūdžių, 2. Ėjimo ir bėgimo, 3. Pusiausvyros laikymo ir šokinėjimo, 4. Sulaikymo ir sugavimo, 5. Metimo, 6. Smogimo, 7. Spyrimo. Paskutinė dalis apimą visų motorinių įgūdžių patikrinimą ir sujungia juos su tradiciniais sporto įgūdžiais, reikalingais pradedant žaisti mažąjį krepšinį, futbolą, tenisą. Jaunųjų atletų vadovai yra skatinami naudotis šia mokymo programa bent 3 kartus per savaitę, apie 30 minučių per pamoką, skiriant 1-2 savaites kiekvienai motorinių įgūdžių daliai, kad būtų optimizuota užsiėmimuose dalyvaujančių vaikų gaunama nauda.
Svarbiausia „Jaunojo atleto“ programos užduotis – integracija į kasdieninį šeimų gyvenimą, kad naudodami šią metodinę medžiagą sportuotų, žaistų namuose visi šeimos nariai: tėvai, vaikai, sesės ir bro -liai, kadangi programa labai paprastai ir aiškiai pateikta bei nereikalauja turėti sudėtingų sporto priemonių. Siūlomi pratimai ne tik palengvins vaikų vystymąsi, bet taip pat pasiūlys visai šeimai priemones, skirtas tobulėti, žaisti kartu ir tapti stipresniais daugelyje sričių. 


2023-06-20

Sporto ir žaidimų programa „Jaunieji Atletai“

„Jaunieji Atletai“ – sporto ir žaidimų programa, skirta specialiųjų poreikių (SP) ir įprastos raidos vaikams, padedanti jiems pamėgti  fizinį aktyvumą, vystyti sveikos gyvensenos įpročius, lavinti svarbius įgūdžius bei realizuoti save.

Daugiau apie įvairių gebėjimų vaikams skirtas lavinimo priemones 

2023-09-11

Ką turėtume žinoti apie lytiškumą?

„2022 metų pabaigoje parengto leidinio „Ką turėtume žinoti apie lytiškumą?“ tikslas – lengvai suprantama kalba supažindinti su mokslu grįstu, partnerių lygiavertiškumu paremtu lytiškumo ugdymu, siekiant ugdyti žmogaus savarankiškumą, priimant sveikesnius ir saugesnius sprendimus.

Leidinyje pristatomos 42 lytiškumo ugdymo temos, jos gali būti skirstomos į grupes: jausmai, tapatybė, lytiniai organai, lytiniai santykiai, lytiškai plintančios infekcijos, saugus seksas, kontracepcija, smurtas, kt.

Leidinys skirtas pilnamečiams asmenims, kuriems sunkiau skaityti įprastą tekstą, pavyzdžiui, skaitymo sunkumų ar intelekto negalią turintiems asmenims, migrantams, kt.

Šį leidinį žmonės gali skaityti savarankiškai. Kai kam gali prireikti pagalbos iš šalies geriau suprasti informaciją. Todėl pateikiama keletas rekomendacijų artimiesiems, mokytojams, socialiniams darbuotojams, kitiems specialistams, kurie gali būti reali pagalba ugdymo procese.”

SKIRTINGI.UNIKALŪS.LYGŪS. Įtraukaus mokymosi patirtys „Epale” erdvėje.

2023-10-25

Šis leidinys yra apie žmonių įvairovę, įtrauktį ir mokymąsi. Kodėl pasirinkome šias tris temas?
Kas jas sieja? Į šiandienę visuomenę įsilieja daug įvairių socialinių grupių ir su šia besimokančiųjų auditorijos įvairove savo tiesioginiame darbe susiduria bene kiekvienas andragogas.
Neretai kyla klausimas, kaip sujungti auditorijoje esančių žmonių patirtis, poreikius ir lūkesčius taip, kad jų visų mokymasis būtų sėkmingas. Kitaip tariant, kaip skirtingas socialines grupes įtraukti į aktyvų mokymąsi? Būtent tokie klausimai lemia socialinės įvairovės įtraukties į mokymąsi temą.

Leidinio tikslinės grupės keletas socialinės atskirties grupių: migrantai, žmonės su negalia, kaimo vietovėse gyvenantys ir vyresnio amžiaus žmonės.