Skirtingi Unikalūs Lygūs

Čia rasite informacijos apie įtraukųjį ugdymą, mūsų visuomenės švietimą  tolerancijos ir nediskriminavimo kultūros klausimais; specialistų rekomendacijų ir kitokių pagalbos priemonių, padedančių plėsti individualiųjų poreikių moksleivių įtrauktį švietimo procese ir auginančių bendruomenėse pagarbumą bei pozityvumą visiems žmonėms, nesureikšminant jų negalios ar kitokio išskirtinumo.

Pažink negalią