Socialinės atsakomybės konferencija „Darbuotojas su negalia: (ne)norma 2023“

2023 m. lapkričio 8 d. Vilniaus savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko socialinės atsakomybės konferencija: „Darbuotojas su negalia: (ne)norma 2023“. Konferencijos tikslas – skatinti verslo socialinę atsakomybę įdarbinant žmones su negalia, dalintis gerąja praktika ir pavyzdžiais, kaip įtraukti šią žmonių grupę į atvirą darbo rinką arba į mini socialinius projektus. Renginio transliaciją stebėjome  YouTube kanale:  https://www.youtube.com/user/VilniusVideo

Konferencijos programa:
9.30 Registracija, pasitikimo kava. Sveikinimo žodis: Vilniaus miesto savivaldybės atstovas, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, prezidentas Sigitas Leonavičius ir tarybos narė Irma Spudienė, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius, VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“, direktorė Tatjana Ulbinienė.

10.25 Renginio atidarymas – VŠĮ Dienos centro „Šviesa“ muzikinis teatralizuotas pasirodymas.

10.30 Pranešimas „Prieinamumas – prabanga ar žmogiška teisė?“, UAB „DSP Plius“ direktorė Irma Spudienė, rinkodaros specialistas Donatas Liuolia.

10.45 Pranešimas „Prieinamumas atveria galimybes“, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėja Lina Gulbinė.

11.00 Pranešimas „Teisės ir garantijos darbe turint negalią“, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kancleris Šarūnas Orlavičius.

11.10 Pranešimas „Kvotos: Galimybė įsidarbinti asmenims su negalia viešajame sektoriuje“, „Savarankiškas gyvenimas“, asociacijos vadovas Žilvinas Mišeikis.

11.20 Pranešimas „Laimė dirbti“, Dienos centras „Šviesa“, socialinių projektų koordinatorė Jurgita Šidlauskienė su lengvai suprantamos kalbos tekstų vertinimo ekspertėmis: Justina Markevičiūte ir Birute Pocevičiūte.

11.30 Pranešimas „Darbo rinka atviresnė negalią turintiems asmenims?“, Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, direktorė Inga Balnanosienė.

11.45 Pranešimas „Sėkmės recepto paeiškos. Kaip kolegai su negalia įsilieti į organizaciją?“, VŠĮ „Valakupių reabilitacijos centras“, profesinės reabilitacijos skyriaus vadovė Natalja Markovskaja.

12.00 Pranešimas „(NE)įmanoma pasiekti sinergiją su įmonėje dirbančiais žmonėmis su negalia“, VŠĮ „Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras“, direktorė Dalia Matukienė.

12.15 – 12.50 Pietų pertrauka ir VPPAR narių bei kitų rėmėjų produkcijos degustacija.

12.50 Pranešimas „Savarankiškumo programa. Žmonių gyvenimus keičiančios knygos“, MB „Tikra knyga“, kūrybos vadovė Daiva Rudytė.

13.00 Pranešimas „Darbo aplinkos pritaikymas turint darbuotojų su klausos negalia“, Lietuvos kurčiųjų draugija, prezidentė Vaida Lukošiūtė.

13.15 Pranešimas „Neregių ir silpnaregių įdarbinimas“, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, projektų koordinatorė Audrė Grybauskaitė.

13.30 Pranešimas „Bendroji pastaba Nr. 8 dėl asmenų su negalia teisės į darbą ir įsidarbinimą“, Asociacija „Savarankiškas gyvenimas“, valdybos narė Kristina Dūdonytė.

13.45 Pranešimas „Pasiekimai ir iššūkiai integruojant VU EVAF bendruomenę“, Vilniaus universitetas Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas, dekanė Prof.dr. Aida Mačerinskienė.

14.00 Pranešimas „ES Prieinamumo direktyvos reikalavimai praktiškai“, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, pirmininko pavaduotojas Vilmantas Balčikonis.

14.15 – 14.45 Panelinė diskusija, moderuoja – VŠĮ „Sopa“ direktorė Jurgita Kuprytė.

Diskusijos dalyviai: Valstybinės darbo inspekcija kancleris Šarūnas Orlavičius, Užimtumo tarnybos atstovas (-ė), VŠĮ „Valakupių reabilitacijos centro“ atstovas (-ė), Dienos centro „Šviesa“ atstovas (-ė), Neįgaliųjų reikalų departamento prie LR SADM atstovas (-ė), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga projektų koordinatorė Audrė Grybauskaitė ir kt.

14.45 – 15.00 Prizų traukimas ir baigiamasis žodis.

Renginio organizatoriai: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Vilniaus verslo moterų tinklas, VŠĮ „Valakupių reabilitacijos centras“, Iceland Liechtenstein Norway grants.

Konferencijoje buvo įvairiapusiškai paliesti negalią turinčių žmonių darbo klausimai, pasidalinta ir geromis patirtimis, ir blogomis praktikomis, kurias bendromis žmonių ir valstybinių tarnybų pastangomis dar reiktų keisti.