Sporto projektas „Aš galiu, gali ir tu – bėgame Vilniuje su triračiais kartu! 2024“

Projekto vykdytojas:
Lietuvos triračių sporto asociacija

Projekto rėmėjas:
Vilniaus miesto savivaldybė

Projekto pradžia

2024-05-01

Projekto pabaiga

2024-12-31

Bendra projekto vertė

15827,30 Eur
(iš jų 12635,00 Eur Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, 3192,30 Eur Projekto įgyvendintojo lėšos)

Projekto veiklos ir tikslai

Projekto tikslas:

  • Skatinti vilniečius su judėjimo negalia aktyviai sportuoti organizuojant reguliarias bėgimo su triračiais ir vežimėlių slalomo treniruotes;

  • Ugdyti fizinio aktyvumo raštingumą, dalinantis žinias apie sporto ir sveikos gyvensenos naudą sveikatai;

  • Prisidėti prie žmonių su negalia socialinės atskirties mažinimo, skatinant bendruomeniškumą tarp skirtingų visuomenės socialinių ir amžiaus grupių.

Projekto veiklos:

  1. Projekto metu plėsime aktyvių ir sportuojančių Vilniaus miesto gyventojų gretas, kviesdami į fizinio aktyvumo treniruotes žmones su negalia. Bus vykdomos reguliarios grupinės bėgimo su triračiais ir vežimėlių slalomo treniruotės.
  2. Pasitelkdami IT priemones auginsime užsiėmimų dalyvių bei jų šeimos narių fizinio aktyvumo raštingumą, kuris padės stiprinti emocinę, psichinę bei fizinę sveikatą, skatins žmonių su negalia socialinę įtrauktį į aktyvų miesto gyvenimą ir masinius sporto renginius. Numatomi nuotoliniai sporto lektorių, švietėjų ir motyvatorių seminarai-mokymai fizinių galimybių testavimo, fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, sporto psichologijos ir motyvacijos didinimo temomis.

  3. Sporto projekto veikloms vykdyti pasirinktos viešos miesto ir sporto erdvės kuo arčiau bendruomenės: Vilniaus Vingio parkas, Vingio sporto stadionas, Vilniaus lengvosios atletikos sporto maniežas, pasinaudojant sukurta ir atnaujinta miesto infrastruktūra (dviračių takais, lauko treniruoklių aikštelėmis, sporto aikštynais).

  4. Į aktyvius sporto užsiėmimus skatinsime įsitraukti jaunimą iki 24 metų amžiaus, taip pat kviesime drauge sportuoti skirtingų amžiaus grupių dalyvius ir jų šeimų narius.