Sporto projektas  „Bėgimo triračių sporto bazės plėtra 2024“

Projekto vykdytojas:
Lietuvos triračių sporto asociacija

Projekto rėmėjas:
Vilniaus miesto savivaldybė

Projekto pradžia

2024-04-01

Projekto pabaiga

2024-06-30

Bendra projekto vertė

8190.20 Eur
(iš jų 6552.00 Eur Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, 1638.20 Eur Projekto įgyvendintojo lėšos)

Projekto tikslai ir veiklos

Projekto tikslas:

  • padidinti žmonių su negalia sporto inventoriaus bazę, įsigyjant vieną naują bėgimo triratį ir atsarginių dalių triračių priežiūrai/atnaujinimui ir vežimėlių slalomo sporto rungties platformą (rampą);
  • prisidėti prie sportuojančiųjų vilniečių, turinčių negalią, skaičiaus augimo bei teikiamų sporto paslaugų šiai asmenų grupei plėtros, socialinės atskirties mažinimo.

Projekto veiklos

  1. Sieksime padidinti sporto inventoriaus, tinkamo žmonėms su judėjimo negalia sportuoti, bazę.

  2. Skatinsime į aktyvius sporto užsiėmimus įsitraukti jaunimą iki 24 metų amžiaus, taip pat kviesime drauge sportuoti skirtingų amžiaus grupių dalyvius ir jų šeimų narius.

  3. Bėgimo su triračiais treniruotes papildysime vežimėlių slalomo treniruotėmis, įsigijus tam reikalingą specialią įrangą – rampą.

  4. Ieškosime galimybių tęstinei fizinio aktyvumo ir sporto vilniečiams su negalia veiklai, panaudojant projekto metu įsigytą sporto inventorių.

  5. Bėgimo su triračiais ir vežimėlių slalomo skatinimo veiklomis prisidėsime prie Vilniaus miesto žmonių su negalia fizinės ir emocinės sveikatos bei gyvenimo kokybės gerinimo. Sveikesnis, judresnis kitokių galių  vilnietis –  mažėjanti socialinė atskirtis.

  6. Projekto veiklos grindžiamos tvarumo principais.