Visuotinis metinis ataskaitinis Lietuvos triračių sporto asociacijos narių susirinkimas

Dėmesio, kviečiamas visuotinis metinis ataskaitinis Lietuvos triračių asociacijos narių susirinkimas!

Susirinkimas vyks balandžio 26 d. 18 val. nuotoliniu būdu, Zoom platformoje.

Prisijungimo nuoroda: Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84646148396

Meeting ID: 846 4614 8396

Susirinkimo dienotvarkė:

  1. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai.
  2. 2022 m. Finansinių ataskaitų tvirtinimas.
  3. 2022 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  4. 2023 m. Veiklos plano pristatymas ir aptarimas.
  5. Asociacijos narių dalyvavimo Nacionalinės sporto agentūros 2023/2024-2025 m. projekte sąlygos/galimybės – diskusija (pagal pridedamoje anketoje pateiktus klausimus).
  6. Frame Running stovykla ir varžybos Danijoje.
  7. Kiti/narių klausimai

Prašome iki 2023 m. balandžio 20 d. 17 val. pranešti el. paštu info@framerunning-triraciai.lt apie Jūsų organizacijos dalyvius susirinkime.

Jeigu susirinkime dalyvaus ne įstaigos vadovas, prašome atsiųsti Įgaliojimą ar kitą dokumentą, kuriame būtų nurodytas atstovaujantis asmuo bei atstovavimo pagrindas.