Informacijos prieinamumas žmonėms su negalia. Lengvai suprantama kalba

Terminas „lengvai suprantama kalba“ (angl. Easy to Read) nurodo rašymo ar kalbėjimo būdą, kai kalba yra pritaikoma prie specialiųjų tam tikrų visuomenės grupių poreikių. Lengvai suprantama kalba parašyti tekstai išsiskiria tuo, kad juose trumpais ir aiškiais sakiniais perteikiama svarbiausia informacija kokia nors tema. Paprastai šalia tokio teksto pateikiami ir paveikslėliai, padedantys greičiau ir lengviau suprasti informaciją.

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, vis daugiau dėmesio skiriama informacijos prieinamumui. Kaip atsakinga visuomenė sau keliame tikslą, kad informacija būtų pasiekiama ir suprantama kiekvienam. Kadangi nemažai žmonių patiria sunkumų skaitydami įprastus tekstus, todėl jiems informaciją reikia specialiai paruošti ir pritaikyti. Vieniems iš jų, pavyzdžiui, žmonėms su intelekto negalia, adaptuoti tekstai reikalingi visą gyvenimą, kitiems adaptuotų tekstų prireikia tik tam tikrame gyvenimo etape, pavyzdžiui, sveikstant po sunkių ligų ar traumų.

Daugiau informacijos, kas yra lengvai suprantama kalba, kam ji reikalinga ir kaip ją pritaikyti rasite  „Teksto lengvai suprantama kalba rengimo gairėse“

Informacija rengiama pagal Neįgaliųjų organizacijų rėmimo projekto prioritetinę veiklą – Informacijos prieinamumo žmonėms su negalia skatinimas, kuri finansuojama Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM