Informacijos prieinamumas žmonėms su negalia. Prieinamo turinio kūrimas

Naudojimasis internete pateikiama informacija turi būti prieinamas visiems asmenims, tarp jų ir neįgaliesiems asmenims, bei sudaryta galimybė suvokti bei suprasti visą interneto svetainėse pateikiamą informacinį turinį, naršyti ir pagal poreikį skelbti, nepriklausomai nuo turimos negalios.

Šiuo metu daugelis interneto svetainių ir mobiliųjų programų informacinio turinio kūrėjų susiduria su kliūtimis, nes dažnu atveju tiksliai nežino, kokie reikalavimai turi būti atliepiami, kad jų tvarkoma interneto svetainė ir /ar mobilioji programa būtų visiškai pritaikyta visoms naudotojų grupėms.

Kuriant prieinamą turinį, reikėtų vadovautis keturiomis pagrindinėmis gairėmis – turinys turi būti:

  • suvokiamas,
  • galimas naudoti,
  • suprantamas,
  • tvarus.

Išsamią informaciją, kaip sukurti turinį atitinkantį šiuos kriterijus bei kokie yra dažniausiai pasitaikantys informacinio prieinamumo reikalavimų neatitikimai, rasite Informacinės visuomenės plėtros komiteto parengtame pranešime Informacijos prieinamumo samprata ir poreikis“.

Kuriant prieinamą interneto svetainę/mobiliąją programėlę, privalu vadovautis tam tikrais informacijos prieinamumo metodais ir naudoti tinkamus įrankius, kurie ne tik  palengvina naršymą svetainėje, bet ir didina informacijos prieinamumą negalią turintiems asmenims.

Išsamią informaciją su pavyzdžiais, kaip tinkamai sukurti prieinamą svetainę, kokius įrankius ir metodus naudoti, rasite Informacinės visuomenės plėtros komiteto internetiniame puslapyje https://ivpk.lrv.lt bei parengtoje informacijoje Prieinamo turinio kūrimas bei prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadove „Internetas visiems“ 4-ame skyriuje.