Informaciniai leidiniai apie žmonių su negalia teises lengvai suprantama kalba

Asociacija „Savarankiškas gyvenimas“ 2020 m. liepos mėn. išleido du informacinius leidinius lengvai suprantama kalba. Juos parengė Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos pirmininkė, asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“, Alytaus autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ ir Europos savarankiško gyvenimo tinklo narė Kristina Dūdonytė. Ji šiais metais Alytaus kolegijoje baigė multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų studijas, šie maketai – Kristinos baigiamasis darbas. 

Minėti leidiniai yra:

Kaip sako darbų autorė Kristina Dudonytė: „Visų pirma noriu pabrėžti, kad tinkamos informacijos prieinamumas yra kiekvieno žmogaus teisė. Tačiau žmonėms su intelekto negalia reikalinga informacija lengvai suprantama kalba, kadangi turėdami reikiamų žinių, šie žmonės gali savarankiškai priimti jiems aktualius sprendimus. Lengvai skaitoma informacija gali padėti žmonėms suteikti daugiau galimybių. Tai reiškia, kad jie gali: žinoti, kas vyksta; įsitraukti; būti išgirsti; tobulinti paslaugas sau ir kitiems žmonėms; reikalauti savo teisių. Taip pat ši kalba gali praversti vaikams, senjorams, užsieniečiams lengviau suprasti informaciją lietuvių kalba.“

Anglų kalba šiuos leidinius galima skaityti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto internetiniame puslapyje: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx

Informacijos šaltiniai:

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1052370/leidiniai-apie-zmoniu-su-negalia-teises-lengvai-suprantama-kalba

https://savarankiskasgyvenimas.lt/naujienos/jungtiniu-tautu-neigaliuju-teisiu-komiteto-bendrosios-pastabos-nr-4-ir-nr-7-lengvai-suprantama-kalba/?fbclid=IwAR3ggZ7eys-VYe2oGuAjEQ1cRYrbZuTEv1JLWvB46syeh1x131TbOyJWZJ0