Konsultacinis seminaras „Techninės pagalbos priemonės žmonėms su negalia – svarbūs pasikeitimai nuo 2023 m. liepos 1 d.”

Siekiant užtikrinti žmonių su negalia lygias teises bei galimybes visuomenėje ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas šių žmonių socialinei integracijai, neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Tokių priemonių paskirtis: sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką asmens sveikatos būklei, savarankiškumui ir darbinei veiklai.

Nuo 2023 m. liepos mėn. įsigalioja nauja žmonių su negalia aprūpinimo Techninėmis Pagalbos Priemonėmis tvarka, kurioje numatomos palankesnės galimybės gauti didesnes kompensacijas už TPP bei gerokai išplečiamas kompensuojamųjų TPP sąrašas.

2023 m. birželio 19 d.  Lietuvos triračių sporto asociacija organizavo konsultacinį seminarą „Techninės pagalbos priemonės žmonėms su negalia – svarbūs pasikeitimai nuo 2023 m. liepos 1 d.., kuriame naujoves pristatė ir į renginio dalyviams rūpimus klausimus atsakė Techninės Pagalbos Neįgaliesiems Centro specialistė Agnė Antonovičiūtė.

Veikla vykdoma pagal projektą Į(SI)GALINK SU BĖGIMO TRIRAČIU, kurį remia Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.