Praktinis seminaras apie įtraukųjį fizinį ugdymą

2023 m. kovo 29 d. Vilniaus kolegijoje (Studentų g. 39A, Vilnius) vyks praktinis seminaras ĮTRAUKUSIS FIZINIS UGDYMAS. Seminaras nemokamas. Būtina REGISTRACIJA epazymejimai sistemoje. Seminaro dalyviams bus išduodami elektroniniai pažymėjimai.

Renginys Facebook

 Seminaro rengėjai: Lietuvos triračių sporto asociacija, Vilniaus kolegija.

Seminaras organizuojamas pagal Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą  „Į(si)galink su bėgimo triračiu!”, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

Vaikų ugdymo procese vieną svarbiausių vaidmenų atlieka pedagogai, turintys ypatingą poveikį vaiko raidai. Įtrauktis švietime vis dar kelia daug klausimų ir patiems mokytojams. Kaip ugdyti skirtingų poreikių turinčius vaikus? Kokias naudoti fizinio ugdymo priemones, kurios sudomintų visus vaikus, o įgyta patirtis būtų naudinga kiekvienam iš jų?

Yra nemažai priemonių ir būdų, kurie padeda bei palengvina pedagogams vykdyti įtraukųjį ugdymą ir organizuoti užsiėmimus. Tad šio seminaro tikslas – supažindinti mokytojus, socialinius darbuotojus, studentus ir savanorius su įtraukiojo fizinio aktyvumo (fizinio ugdymo) formomis ir tinkamomis priemonėmis, kurios gali būti lengvai taikomos įtraukiojo ugdymo procese nediskriminuojant individualių poreikių turinčių vaikų; auginti švietimo specialistų kompetencijas bei skatinti įtraukųjį ugdymą. Taip pat supažindinsime su  neįgaliųjų sporto šakomis bei pasidalinsime savo patirtimi ir įžvalgomis dirbant su individualių ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, skatindami formuoti tolerantišką ugdymo įstaigų kultūrą ir pozityvų mokyklų bendruomenių požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį. Juk sėkmę patirti gali kiekvienas!