Seminaras „Įtraukusis fizinis aktyvumas” Kaune

2023 m. birželio 12 d. Kauno švietimo inovacijų centre vyko Lietuvos triračių sporto asociacijos organizuotas praktinis seminaras „Įtraukusis fizinis aktyvumas”. Trenerės Ramūnės Motiejūnaitės parengtame pranešime buvo ieškoma atsakymų į klausimus: kas šiuo metu yra aktualu fizinio ugdymo mokytojui; kodėl svarbu sportuoti vaikui, turinčiam negalią? Be to, lektorė pasidalino įžvalgomis, kaip padaryti fizinę veiklą prieinamą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bei įkvepiančiomis  paralimpinio sporto istorijomis.

Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojai buvo pakviesti supažindinti su neįgaliųjų sporto šakomis: bėgimu su triračiu  (Frame Running), vežimėlių slalomu, bočia ir integruotu tinkliniu. Praktiškai buvo pristatytos fizinio aktyvumo užsiėmimams tinkamos veiklos ir priemonės,  lengvai pritaikomos įtraukiojo ugdymo procese, nediskriminuojant SUP ir individualiųjų poreikių turinčių vaikų. Veiklas pristatė Lietuvos triračių sporto asociacijos trenerės Aušra Kriškoviecienė ir Ramūnė Motiejūnaitė su pagalbininkėmis Rasa Rudžioniene ir Jūrate Stongviliene.

Renginio organizatoriai nuoširdžiai dėkoja partneriui – Kauno švietimo inovacijų centrui ir metodininkei Laurai Vaitkevičienei už organizacinę pagalbą, o seminaro dalyviams – už puikią nuotaiką ir norą tobulėti.

Veikla vykdoma pagal Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą Į(SI)GALINK SU BĖGIMO TRIRAČIU, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.