Seminaras „Vaikų, turinčių individualių ugdymosi poreikių, įtraukimas į fizinio ugdymo pamokas“

Lietuvos triračių sporto asociacija tęsdama projekto „Į(si)galink su bėgimo triračiu!” veiklas 2024 metais daug dėmesio skirs įtraukiojo fizinio raštingumo skatinimui ir aktyviam vaikų bei jaunimo, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukimui į fizinio ugdymo užsiėmimus kartu su bendraamžiais.

2024 m. balandžio 17 d. savo žiniomis, patirtimis ir praktikomis dalinomės su fizinio ugdymo pedagogais ir neformaliojo ugdymo specialistais. Seminaro „Vaikų, turinčių individualių ugdymosi poreikių, įtraukimas į fizinio ugdymo pamokas“ dalyviai turėjo galimybę ne tik pagilinti teorines žinias, bet ir čia pat jas pritaikyti praktinėse simuliacijose bei kartu su lektore Inesa Razme rasti dažniausiai pasitaikančių problemų įtraukiojo fizinio ugdymo pamokose sprendimus.

Antroje seminaro dalyje dalyvius susipažinti su parasportu ir jo istorija pakvietė Lietuvos triračių sporto asociacijos trenerė Ramūnė Motiejūnaitė, o praktinėje dalyje kartu su kolegėmis Aušra Kriškovieciene ir Rasa Rudžioniene pristatė žmonių su negalia sporto šakas: bėgimą su triračiu, vežimėlių slalomą, golbolą, bočia žaidimą, įtraukųjį rankinį ir tinklinį.

Vieną kartą pabandyti geriau nei šimtąkart išgirsti. Šią tiesą patvirtino ir praktinio užsiėmimo dalyviai, stengdamiesi pajusti judėjimo neįgaliojo vežimėliu ypatumus ar žmonių su regėjimo negalia pasaulį ir azartiškai įsitraukę į kitus užsiėmimo žaidimus.

Nuoširdžiai dėkojame seminaro: lektorėms Inesai Razmei ir Ramūnei Motiejūnaitei, žingeidiems bei aktyviems renginio dalyviams, partneriui – VIKO (Vilniaus kolegija), Centro „Eik“  bendruomenės narei Viktorijai Žižmaraitei už dalyvavimą bėgimo su triračiu pristatyme.

Mūsų komandą džiugina, kad iškart po mokymų sulaukėme itin šiltų atsiliepimų iš juose dalyvavusių pedagogų apie gautą naudą tiek teorinėmis žiniomis, tiek ir praktinėmis užduotimis. Esame reikalingi – tai įkvepia naujiems darbams. 

Renginio fotoalbumas

Už galimybes tęsti prasmingas veiklas ir dalintis savo žiniomis esame dėkingi projekto „Į(si)galink su bėgimo triračiu! 2024” rėmėjui – Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie SADM.